info@kaldo.bg 088 5 840 334

Продукти

Нашите предложения

       
videos slideshow

 

Инсталация за 6000 л/час битова гореща вода с пластинчати топлообменници в Специализирана болница
за рехабилитация - с. Овча могила.

Тук вече топлата вода никога не свършва!