info@kaldo.bg088 5 840 334

Продукти

Нашите предложения

   
videosslideshow

 

Инсталация за 6000 л/час битова гореща вода с пластинчати топлообменници в Специализирана болница
за рехабилитация - с. Овча могила.

Тук вече топлата вода никога не свършва!